* DNA profil *

Vážení chovatelé,
jistě jste si všimli, že se v úvodním menu objevila nová položka - DNA profil. Protože je to věc nová a tedy ne ještě příliš známá, rádi bychom uvedli několik základních pojmů a fakt s tím souvisejících. Autorem následujícího článku je paní Robešová z Klubu chovatelů švýcarských salašnických psů a je uveden s jejím souhlasem. DNA profil je soubor čísel, podle kterých je možná jednak identifikace zvířete a jednak výběr partnerů vhodných pro další plemenitbu.

1. Co ta čísla a písmena znamenají?

Písmenný text je název lokusu na chromozómu a dvě čísla jsou velikosti alely na jednotlivých chromozómech. Když si to přeložíme do nevědeckého jazyka a použijeme přirovnání pro lepší pochopení, dostaneme následující: pes má 78 chromozómů, vždy dva tvoří pár. Máme tedy 39 párů chromozómů. Představme si je jako knihovnu, která má 39 knih, každou vždy dvakrát - celkem tedy již zmíněných 78 knih. Místo na chromozómu si představme jako stránku jednotlivé knihy a číslo jako počet slov na této stránce. Takže pro genetika má na lokusu PEZ 1 alela na jednom chromozómu velikost např. 114, na druhém např. 118. My ostatní si můžeme představit, že v dané knihovně má majitel dvě vydání Babičky Boženy Němcové a jedno má na straně např. 123 celkem 114 slov a druhé na téže straně 118 slov.

2. Jakých hodnot ta čísla nabývají?

Čísla jsou různá, někdy obě dvě stejná. Někdy může číslo chybět, v našem přiblížení to znamená, že se z určitého důvodu nepodařilo spočítat počet slov na stránce. Nelze říct, že některé číslo je dobré a jiné špatné. Žádoucí je, aby v "knihovnách" našich psů bylo co nejvíce vydání knih, tedy aby počet alel v daném lokusu byl co největší. Čím více "vydání" v naší populaci je, tím spíš najdu vhodného partnera pro své zvíře. Pokud by se totiž stalo, že bude k dispozici jen jedno vydání, najdeme tam méně informací. A bude-li organismus ve své knihovně někdy hledat radu, nemusí ji tam najít. V praxi to může znamenat zjištění, že všichni naši psi mají např. dispozici k nějaké chorobě.

3. Jak vyberu vhodného psa pro svoji fenu?

To je vlastně základní důvod, proč se tyto testy dělají - výběr geneticky nejvhodnějšího partnera. Použijeme-li opět příměru, hledáme takového jedince, který má ve své knihovně rozdílné knihy. Respektive aby potomci měli jiné knihy než rodiče. Zde je nutno říct, že oba rodiče předávají do svých pohlavních buněk vždy jen jednu alelu. Jinou mluvou řečeno, každý z rodičů přispívá do knihovny potomka jen jednou knihou. Potomek, má-li mít svých 2 x 39 knih, dostává vždy jednu od otce a jednu od matky. Zamyslíme-li se nad tímto faktem, logicky usoudíme, že je lepší, když bude mít potomek dvě různá vydání knih, než kdyby měl dvě knihy naprosto totožné. Proto, když víme, jaké knihy má matka, hledám otce s "jiným vydáním" téže knihy. Pokud si zopakujeme fakt, že každý z rodičů předá potomkovi náhodně jednu ze svých knih a u potomka se musí sejít dvě, mohou nastat následující možnosti (budeme sledovat vždy jen jeden lokus = stránku v knize). V tabulce uvádíme na jedné straně možnosti, které nabízí otec a na druhé straně možnosti matky. Mohou nastat vždy čtyři kombinace uvedené ve středových čtvercích:

A. otec má hodnoty 114 a 114, matka má 114 a 114.
Potomci dostanou od rodičů vždy jen alelu 114, toto křížení tedy nic nového nepřinese.
DNA profil
OTEC
(114/114)
114
114
MATKA
(114/114)
114 114/114 114/114
114 114/114 114/114

B. otec má hodnoty 114 a 114, matka má 118 a 118
Potomci mohou dostat od otce pouze alelu 114, od matky pouze 118. Výsledkem je, že se všichni budou lišit od svých rodičů - budou mít ve svých "knihovnách" dvě rozdílné knihy, i když všichni ty stejné.
DNA profil
OTEC
(114/114)
114
114
MATKA
(118/118)
118 114/118 114/118
118 114/118 114/118

C. otec má hodnoty 114 a 118, matka také 114 a 118
Tady už potomci získávají 3 různé kombinace knih, možnosti - 114/114 a 118/118 - jsou méně vhodné
DNA profil
OTEC
(114/118)
114
118
MATKA
(114/118)
114 114/114 114/118
118 114/118 118/118

D. otec má hodnoty 114 a 118, matka má 114 a 120
Tady už potomci získávají 4 různé kombinace knih, jedna možnost - 114/114 - je méně vhodná
DNA profil
OTEC
(114/118)
114
118
MATKA
(114/120)
114 114/114 114/118
120 114/120 118/120

E. otec má hodnoty 114 a 118, matka má 120 a 124
Nejvhodnější kombinace rodičů. Všichni potomci mají jiné kombinace alel (knih) než rodiče.
DNA profil
OTEC
(114/118)
114
118
MATKA
(120/124)
120 114/120 118/120
124 114/124 118/124

4. Jak tedy hodnotit výsledky DNA profilů?

Geneticky cennější zvíře je to, které má ve své "knihovně" co nejvíc druhů knih. Vidíme-li tady deset dvojic čísel, žádoucí je, aby dvojice obsahovala vždy rozdílná čísla. Hledám-li psa pro svoji fenu, vezmu si její profil DNA, profil DNA vybraného psa a hodnotím zvlášť jednotlivé lokusy (knihy) tak, jak je naznačeno v tabulkách výše. Přemýšlím, kolik kombinací v daném lokusu může u potomků nastat. A může mi vyjít pro jednotlivé psy třeba toto:
POČET KOMBINACÍ
NÁZEV LOKUSU
  PEZ 1 PEZ 3 PEZ 5 PEZ 6 PEZ 8 PEZ 12 PEZ 20 FHC 2010 FHC 2054 FHC 2079
pes č. 1 1 1 3 4 1 3 1 1 3 3
pes č. 2 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1
pes č. 3 4 1 4 4 3 3 3 4 1 4
Závěr: nejvhodnějším psem je pro naši fenu pes č. 3
Proč? Protože spojením těchto dvou jedinců může vzniknout největší množství kombinací u jejich potomků.

5. Proč hodnotíme pouze 10 míst na chromozómech?

Chromozóm je z hlediska genetického popisu obrovská věc. Pokud se budeme držet přirovnání ke knihovně, bude se počet "knih" v ní pohybovat v řádu statisíců!! Není tedy technicky možné popsat každého jedince do posledního písmenka. Těchto 10 míst je jakási dohoda mezi odborníky, tvoří to jakýsi průřez stavu všech chromozómů. V knižním přirovnání se odborník ptá na jednu knihu z oblasti kuchařek, jeden román, jeden cestopis a třeba jednu knihu pohádek. Tím získá přehled o celé knihovně. Pokud by se zabýval pouze kuchařkami, zjistí například, že je majitel velmi dobře vybaven, ale naprosto mu unikne, že v knihovně je velmi malý výběr cestopisů.

6. Jak získat DNA profil svého zvířete?

Analýza DNA se provádí ze vzorku krve, případně ze stěru tzv. bukální sliznice (sliznice ústní dutiny). Odběr krve může provést kterýkoliv veterinář, stěr bukální sliznice zvládne chovatel sám. Vzorek se zašle poštou spolu s vyplněným formulářem do laboratoře. Cena jednoho vyšetření je kolem 1.000 Kč. Laboratoř Genservice nabízí i množstevní slevy. Majitel zvířete pak získá nezfalšovatelný doklad o stavu alel svého psa. Kromě využití při hledání vhodného partnera lze tímto profilem garantovat původ štěňat při případných paternitních sporech. Doufám, že chovatelé pochopili, že DNA analýzy nejsou nějakým novým výmyslem, který je k ničemu a jen bude stát chovatele další peníze. Je to věc nyní běžně používaná v oblasti kriminalistiky, její výsledky jsou vysoce objektivní. Možná proto budou tyto metody u části chovatelů neoblíbené, nelze je totiž zfalšovat. Mělo by být v zájmu všech zodpovědných chovatelů využívat výsledky DNA analýz v plemenitbě. Je to v současné době nejlepší způsob, jak udržet genetickou variabilitu a tím i zdraví plemene.

A jaká je situace u strakáčů?

Strakáči jsou stále mladým a dosud neustáleným plemenem, mají úzkou chovnou základnu a chovní jedinci jsou si relativně dost blízce příbuzní. O to větší význam pro jejich budoucnost má objektivní sledování vzájemné příbuznosti. V současnosti používáme k sestavování chovných párů výpočty koeficientů příbuzenské plemenitby (Fx). Je to však jen teoretické číslo, jakási pravděpodobnost, že dotyčný pár bude co nejméně příbuzný. Stanovení DNA profilu by nám mohlo pomoci k přesnějšímu výběru partnerů a ke snížení příbuznosti uvnitř plemene. Plemeni by velmi prospělo, kdybychom znali DNA profily co nejvíce zvířat. Ideálně všech, což ovšem není v praxi proveditelné. Pro začátek by bylo nejdůležitější znát DNA profil nejstarší žijící generace a pak jedinců, kteří se účastní nebo se chystají účastnit chovu. Chcete-li, aby nám dělali radost i další generace zdravých strakáčů, nechte tomu svému udělat analýzu DNA a pošlete nám výsledky! S praktickým provedením Vám rádi po domluvě pomůžeme. Děkujeme tímto zejména panu Bílému (Chlapák Červený muškát), paní Jarolímkové (Andy Dakam) a paní Růžičkové (Ida z Česlova), že nechali své psy vyšetřit a stali se tak jedněmi z prvních. Všechna vyšetření byla provedena v laboratoři Genservice v Brně (www.almara.cz/genservice).

NÁZEV LOKUSU
Jméno psa PEZ 1 PEZ 3 PEZ 5 PEZ 6 PEZ 8 PEZ 12 PEZ 20 FHC 2010 FHC 2054 FHC 2079
Ajuška Bonasa Sorbus 118/122 120/135 102/106 172/172 227/231 -/260 175/179 231/239 151/151 269/273
Ambrož Chneska 114/118 117/135 102/102 180/184 215/231 260/268 175/179 231/231 151/155 277/277
Andy Dakam 118/122 117/123 102/110 172/172 215/231 260/268 175/179 231/231 151/151 269/277
Arnyka Tabat 114/118 135/135 94/102 184/184 215/231 260/268 175/175 231/231 151/155 277/277
Aska z Kraje krkavce 114/118 117/126 102/102 176/180 231/231 260/264 175/179 231/231 151/155 277/277
Atina z Luční ulice 114/118 117/135 102/102 172/180 231/231 260/268 175/179 231/231 151/155 277/277
Atos Tyrkys 114/118 135/135 -/102 172/184 227/231 260/260 175/175 227/231 147/151 277/277
Baxi Tyrkys 114/118 129/135 102/102 180/190 231/231 260/276 175/179 231/239 151/155 273/277
Bedřiška Chneska 114/114 117/135 102/102 180/184 215/231 260/264 175/179 231/231 151/151 277/277
Brita Velký dar 118/118 135/135 102/102 172/172 227/231 260/268 175/179 227/231 147/151 269/277
Cakk Velký dar 118/118 129/135 102/102 -/176 227/231 -/268 -/- 227/235 151/167 273/273
Cent Dakam 118/122 123/135 102/110 172/172 215/227 260/268 175/179 231/231 151/151 269/277
Cvik Dakam 118/122 123/135 102/102 172/172 227/231 260/268 175/175 227/231 147/151 269/277
Carka Dakam 118/118 117/135 102/102 172/172 215/231 260/260 179/179 231/231 151/151 277/277
Citera Dakam 118/122 117/135 102/102 172/172 215/227 260/268 175/175 231/231 147/151 277/277
Cmunda Dakam 118/118 117/135 102/110 172/172 227/231 268/268 175/175 231/231 147/151 269/277
Dareba Dakam 114/118 117/135 94/102 172/180 231/231 260/268 175/175 231/231 151/155 277/277
Dehet Dakam 114/114 135/135 94/102 172/180 227/231 260/268 175/175 231/231 151/155 277/277
Deryl Červený muškát 114/118 135/135 94/102 172/172 227/231 260/268 175/179 231/231 151/155 277/277
Dolar Dakam 118/118 117/135 94/102 172/180 231/231 268/268 179/179 231/231 155/155 277/277
Doubek Dakam 114/118 135/135 94/102 172/172 231/231 260/260 175/179 231/231 151/155 277/277
Deli Dakam 114/118 117/135 94/102 172/172 231/231 268/268 175/179 231/231 151/155 277/277
Delta Dakam 118/118 117/135 102/102 172/172 227/231 260/260 179/179 231/231 151/151 277/277
Dorka Dakam 118/118 117/135 102/102 172/180 227/231 260/268 179/179 231/231 151/151 277/277
Drnda Dakam 114/114 135/135 102/102 172/172 231/231 260/260 175/179 231/231 151/155 277/277
Drobek Libachar 114/114 117/135 102/102 172/172 231/231 268/268 175/175 227/231 151/151 269/277
Duha Dakam 114/118 135/135 94/102 172/172 231/231 260/260 179/179 231/231 151/151 277/277
Eben Dakam 118/118 135/135 102/102 172/172 227/231 260/268 175/179 231/231 147/151 269/277
Edison Dakam 118/118 135/135 102/102 172/172 231/231 264/268 175/175 231/231 147/151 269/269
Elegán Prosmycký dvůr 114/118 129/135 102/102 172/172 231/239 260/268 175/179 223/231 151/151 273/277
Elita Dakam 118/118 135/135 102/102 172/172 215/227 260/264 175/179 227/231 151/151 277/277
Epos Dakam -/118 135/135 102/102 172/172 231/231 260/268 175/179 227/231 151/151 269/277
Eska Dakam 118/118 135/135 102/102 172/172 227/231 260/264 175/179 231/231 147/151 277/277
Frajer Dakam 118/118 120/135 102/102 172/172 227/231 260/268 179/179 227/231 151/151 269/269
Chejža Libachar 114/118 120/135 102/102 172/172 227/231 260/268 179/179 231/231 151/151 269/277
Chlapák Červený muškát 118/118 135/135 102/102 172/172 215/231 260/264 175/175 231/231 151/151 269/277
Ida z Česlova 118/118 120/129 94/114 172/172 227/227 268/268 179/183 227/231 147/167 269/269

zpět - INDEX    |    vpřed - SOUTĚŽ 2009

 
 
 
 
 
 
© 2024 Strakáči.cz (v3.02)


Odkazy: Zahradní domky a dřevostavby   Dětská hřiště a skluzavky