* DĚDIČNOST ZBARVENÍ A DÉLKY SRSTI *

Ačkoliv barva a délka srsti neurčují kvalitu psa, pro většinu lidí jsou důležité při výběru nového kamaráda. Čistě teoreticky bychom to mohli srovnat třeba s barvou auta. Ne, že by červené jezdilo lépe než třeba černé, ale každému se líbí něco jiného, a tak se nedá říci, že je jedna barva (či délka srsti) lepší než jiná. V tomto článku bych ráda popsala, jaké varianty strakáčů existují a jak se barvy a délka srsti dědí. Český strakatý pes může mít barvu buď černo-žluto-bílou nebo hnědo-žluto-bílou. Srst je buď krátká, nebo dlouhá. Celkem tedy existují 4 varianty vzhledu. Jak vyplyne z dalšího článku, hnědá barva a dlouhá srst se vyskytují méně často. Každá varianta má svého zastánce i odpůrce, ale obě jsou rovnocenné. Na výstavách a v chovu se žádná z nich neupřednostňuje.

Ještě než se pustím do popisu jednotlivých variant, ráda bych zmínila něco málo z genetiky. Jednotlivé geny pro určitou vlastnost, tedy i barvu a délku srsti, se nacházejí na chromozomech na místech, která označujeme jako lokusy. Na jednom lokusu se vyskytují tzv. alely, které tvoří páry. Potomek samozřejmě získá od každého rodiče pouze jednu alelu z páru nikoliv celý pár. Alely se označují malými a velkými písmeny abecedy. Ty označené velkým písmenem např. A jsou dominantní nad těmi, které jsou označeny malými písmeny – tedy a – ty jsou ve vztahu k A recesivní. Z této alelové dvojice mohou vzniknout celkem 3 kombinace alel - AA, Aa nebo aa. Jedinec, který má alelový pár AA nebo aa je označován v tomto znaku jako homozygot, v případě AA je dominantní, u aa je recesivní. Naopak jedinec se smíšeným párem tedy Aa je označen v tomto znaku jako heterozygot. Přenos alel na potomky podléhá základním pravidlům kombinatoriky a lze jí tedy vyjádřit tzv. kombinačními čtverci, které si ukážeme na jednotlivých příkladech dědičnosti barvy a délky srsti v následujícím textu. Protože jako první se touto problematikou zabýval Johann Gregor Mendel, říká se také tomuto typu dědičnosti Mendelova dědičnost. Jeho zákony pochází z roku 1865.

Tak tedy:

A. ČERNÁ nebo HNĚDÁ?


1. BARVA ČERNO-ŽLUTO-BÍLÁ, genotyp AA, Aa

Toto je nejběžnější varianta exteriéru u strakáčů. Černá barva je dána genotypem AA nebo Aa. Jedinec s genotypem AA (dominantní homozygot) je černý a nese jen a pouze černou barvu. Jedinec s genotypem Aa (heterozygot) je také černý, ale nese alelu (vlohu) pro hnědou barvu - a. Černá barva je u strakáčů vždy dominantní - převládající nad barvou hnědou. Je tedy určena dvěma genotypy - AA, Aa.
 

2. BARVA HNĚDO-ŽLUTO-BÍLÁ, genotyp aa

Tato barva je dána jen a pouze genotypem aa. Znamená to, že hnědá barva je vůči předchozí černé recesivní - tedy podřízená. Jedinec, který nese kombinaci alel aa, nemůže nést dominantní alelu pro černou barvu. Sám je hnědý (tedy recesivní homozygot v tomto znaku), a tak svým potomkům může předat pouze alelu a, tedy alelu pro hnědou barvu.

Uveďme si nyní pár příkladů pro představu:

Páření 2 černo-žluto-bílých jedinců, kteří nenesou vlohy pro hnědou barvu (dominantní homozygoti):
 
A
A
A
AA
AA
A
AA
AA

Z tabulky vyplývá, že rodičům s genotypem AA se narodí vždy potomci taktéž s genotypem AA. Všichni budou tedy černo-žluto-bílí. Výskyt hnědého zbarvení je vyloučen.

Páření 2 černo-žluto-bílých jedinců, z nichž jeden je dominantní homozygot (AA) a druhý je heterozygot (Aa):
 
A
A
A
AA
AA
a
Aa
Aa

Zde je vidět, že rodičům s genotypem AA a Aa se narodí vždy potomci černo-žluto-bílí, ale 50% z nich ponese vlohu pro hnědou barvu (a).

Páření 2 černo-žluto-bílých jedinců, kdy oba jsou heterozygoti (Aa):
 
A
a
A
AA
Aa
a
Aa
aa

Zde je vidět, že rodičům s genotypem Aa se mohou narodit potomci jak černo-žluto-bílí, tak hnědo-žluto-bílí. Čistě matematicky to bude 75% černo-žluto-bílých a 25% hnědo-žluto-bílých. Z celkového počtu pak 75% ponese vlohu pro hnědou barvu (a).

Páření černo-žluto-bílého dominantního homozygota (AA) s hnědo-žluto-bílým recesivním homozygotem (aa):
 
A
A
a
Aa
Aa
a
Aa
Aa

Zde je vidět, že rodičům s genotypy AA, aa se vždy narodí štěňata s genotypem Aa. To znamená, že všichni budou černo-žluto-bílí a všichni ponesou vlohu pro hnědou barvu (a).

Páření černo-žluto-bílého heterozygota (Aa) s hnědo-žluto-bílým recesivním homozygotem (aa):
 
A
a
a
Aa
aa
a
Aa
aa

Zde je vidět, že rodičům s genotypy Aa, aa se mohou narodit potomci jak černo-žluto-bílí, tak hnědo-žluto-bílí. Matematicky vyjádřeno to bude 50% černo-žluto-bílých a 50% hnědo-žluto-bílých. Všichni potomci pak ponesou vlohu pro hnědou barvu (a).

Páření dvou hnědo-žluto-bílých jedinců - recesivních homozygotů (aa):
 
a
a
a
aa
aa
a
aa
aa

Zde je vidět, že rodičům s genotypem aa se narodí potomci pouze hnědo-žluto-bílí. Všichni také ponesou vlohu pro hnědou barvu (a). Výskyt černého zbarvení je vyloučen.

B. KRÁTKÁ nebo DLOUHÁ SRST?

1. Krátká srst, genotypy BB, Bb

Krátká srst je na tom s dědičností stejně jako černá barva. Krátká srst je tedy vždy dominantní - převládající nad dlouhou srstí. Podobně jako již zmíněná černá barva je dána genotypy BB a Bb. S krátkou srstí v kombinaci s černou barvou se u strakáčů setkáváme nejčastěji.

2. Dlouhá srst, genotyp bb

S dědičností dlouhé srsti je to stejné jako s dědičností hnědé barvy. Dlouhá srst je vždy u recesivní, je tedy vyjádřena jen a pouze genotypem bb.

Principy dědičnosti krátké a dlouhé srsti fungují stejně jako u černé a hnědé barvy. Jen ve zkratce bych řekla, že pářením dvou krátkosrstých jedinců se mohou narodit krátkosrstá i dlouhosrstá štěňata. Záleží to na genotypu rodičů. Pokud mají oba genotyp BB, narodí se štěňata jen krátkosrstá, pokud mají oba Bb, narodí se štěňata i dlouhosrstá. Křížíme-li však 2 dlouhosrsté jedince (bb), narodí se štěňata pouze dlouhosrstá. Krátkosrstá jsou po takovýchto rodičích vyloučena.

Co říci závěrem - aneb proč máme 4 varianty vzhledu strakáčů?

J. G. Mendel zjistil, že pokud jsou jednotlivé geny na různých chromozomech, mohou se navzájem volně kombinovat. To je tedy důvod, proč barva a délka srsti nejsou na sobě nijak závislé:

1. Barva černo-žluto-bílá, krátká srst
Tato varianta je dána genotypy: AA BB, AA Bb, Aa BB, Aa Bb

2. Barva černo-žluto-bílá, dlouhá srst
Tato varianta je dána genotypy: AA bb, Aa bb

3. Barva hnědo-žluto-bílá, krátká srst
Tato varianta je dána genotypy: aa BB, aa Bb

4. Barva hnědo-žluto-bílá, dlouhá srst
Tato varianta je dána pouze genotypem: aa bb

 
 
 
 
 
 
© 2024 Strakáči.cz (v3.02)


Odkazy: Zahradní domky a dřevostavby   Dětská hřiště a skluzavky